Informujemy, że z dniem 28.08.2018 uległ zmianie Regulamin Systemu meeting.
Zmieniony Regulamin dostępny jest pod adresem http://meeting.pl/regulamin/. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.