Informujemy, że z dniem 25.04.2019 uległ zmianie Regulamin Systemu meeting.
Zmieniony Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.meeting.pl/regulamin/. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.