Organizacja konferencji z meeting.pl: lista zapytań

Dostęp do wszystkich zapytań mają użytkownicy posiadający konta typu Organizator – Administrator. Użytkownicy posiadający konta typu Organizator – Pracownik posiadają dostęp wyłącznie do utworzonych przez siebie zapytań lub tych, do których przydzielił ich Administrator.

Lista zawiera następujące dane: Nazwa zapytania, Osoba kontaktowa, Data utworzenia zapytania, Termin wydarzenia, Termin nadsyłania odpowiedzi, Liczba zapytań / liczba odpowiedzi, Status. =

Aby zobaczyć szczegóły zapytania ofertowego, analizę porównawczą oraz poszczególne oferty Obiektów kliknij na NAZWĘ ZAPYTANIA.