Właścicielem platformy meeting.pl jest:
eTravel S.A.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
NIP: 521-36-14-786
REGON: 144414773
KRS: 0000394089

email: kontakt@meeting.pl
www: www.eTravel.pl

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 2.020.000 PLN