Bezpieczeństwo systemu meeting.pl

W meeting.pl przywiązujemy dużą wagę do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych. Zabezpieczenia zastosowane w systemie przewyższają wymagania techniczne i organizacyjne, jakim muszą odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych.

Zabezpieczenia na poziomie aplikacyjnym

Dostęp do Systemu mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy oraz administrator meeting.pl. Dane przechowywane są w bazach danych meeting.pl w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom niepowołanym. Konto każdego Użytkownika jest chronione za pomocą indywidualnego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.

Hasło nie jest przechowywane w postaci jawnej, meeting.pl korzysta z systemu szyfrowania. W przypadku utraty hasła system pozwala jedynie na wygenerowanie nowego hasła.

Zabezpieczenia na poziomie sieciowym

Dostęp użytkowników systemu do panelu administracyjnego jest automatycznie szyfrowany z wykorzystaniem protokołu HTTPS, co zapewnia poufność i bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez sieć Internet pomiędzy serwerem meeting.pl i komputerem użytkownika systemu.

Zabezpieczenia na poziomie systemowym

Systemy operacyjne przygotowane są od podstaw pod wymagania platformy meeting.pl, aby zapewnić najwydajniejsze działanie systemu.

Zabezpieczenia na poziomie sprzętowym

Platforma sprzętowa systemu składa się z nowoczesnych serwerów z których każdy posiada szereg zdublowanych podzespołów m.in. redundantne zasilacze podłączone do niezależnych linii zasilania oraz macierze dyskowe RAID, zabezpieczające przed awariami nośników danych. Infrastruktura sieciowa jest również zdublowana, by zminimalizować ryzyko usterki pojedynczego elementu i utrzymać najwyższą możliwą dostępność usług.

Zabezpieczenia na poziomie fizycznym

Platforma systemu utrzymywana jest w jednym z najlepszych centrów danych w Polsce. Bezpieczeństwo fizyczne zapewnia ochrona oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny CCTV pracujący w trybie 24/7/365. Wstęp do serwerowni posiadają tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Datacenter zapewnia również ochronę przeciwpożarową, redundantne zasilanie oraz kilka niezależnych łączy z siecią Internet.

Kopie zapasowe

Całość dopełnia kopia zapasowa, która wykonywana kilka razy dziennie zapewnia bezpieczeństwo wprowadzanych przez użytkowników meeting.pl danych.