Jak stworzyć pierwsze zapytanie ofertowe w systemie meeting.pl?

Na stronie głównej kliknij na przycisk ZALOGUJ SIĘ. Zostaniesz przeniesiony do panelu logowania. Wpisz login, czyli adres mailowy podany przy rejestracji, oraz ustalone wcześniej hasło. Kliknij na ZALOGUJ SIĘ. Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, skorzystaj z funkcji PRZYPOMNIJ HASŁO.Aby stworzyć zapytanie ofertowe:

Kliknij w zakładkę DODAJ ZAPYTANIE System przeniesie Cię do Kreatora zapytania składającego się z 11 kroków.
Wypełnij wymagane pola. Aby przejść do następnego kroku kliknij DALEJ.
Kiedy wszystkie zakładki zostaną uzupełnione system wygeneruje raport końcowy podsumowujący szczegóły stworzonego przez Ciebie zapytania.
Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie wystarczy że klikniesz WYŚLIJ ZAPYTANIE.
Widzisz jakie to proste!

Jak dodać nowe Obiekty do istniejącego zapytania ofertowego?

Na stronie głównej kliknij w zakładkę LISTA ZAPYTAŃ.
Wybierz zapytanie, które Cię interesuje klikając na jego nazwę.
W bloku OFERTY kliknij w guzik DODAJ NOWE OBIEKTY.
Wyszukaj Obiekty, które Cię interesują i zaznacz je na liście potwierdzając przyciskiem DALEJ.
Masz jeszcze możliwość edycji wybranych Obiektów.
Zapytanie zostanie do nich przesłane jak tylko klikniesz WYŚLIJ ZAPYTANIE DO OBIEKTÓW.
Obiekty zostaną dodane do Twojego zapytania ofertowego. System automatycznie prześle do nich informację o pojawieniu się nowego zapytania ofertowego.

Jak wysłać wiadomość do jednego bądź wielu Obiektów?

Na stronie głównej kliknij w zakładkę LISTA ZAPYTAŃ.
Wybierz zapytania ofertowego, w ramach którego chcesz wysłać wiadomość klikając w jego nazwę.
Zaznacz w bloku OFERTY Obiekty lub Obiekt, do którego chcesz wysłać wiadomość.
Następnie kliknij w przycisk WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAZNACZONYCH. Pojawi się okno tekstowe gdzie należy wpisać treść wiadomości.
Aby ją wysłać wystarczy, że klikniesz WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Trafi ona do wskazanych przez Ciebie Obiektów.
Wszystkie wysłane wiadomości są widoczne na forum.

Co zrobić jeżeli termin ważności oferty Obiektu uległ przedawnieniu?

Pamiętaj, że nie możesz zaakceptować oferty Obiektu, której termin uległ przedawnieniu. Podejmując taką próbę przedstawiciel Obiektu otrzyma automatyczne powiadomienie o tym z prośbą o zmianę terminu ważności oferty.

Dodatkowo możesz za pośrednictwem FORUM zwrócić się do niego z prośbą o zmianę terminu ważności oferty.

Czy można zaakceptować ofertę ze statusem "Lista oczekujących"?

System nie pozwoli Ci zaakceptować oferty ze statusem LISTA OCZEKUJĄCYCH. Podejmując taką próbę przedstawiciel Obiektu otrzyma automatyczne powiadomienie o tym z prośbą o zmianę statusu na OFERTA – WSTĘPNA REZERWACJA.

Dodatkowo możesz za pośrednictwem FORUM zwrócić się do niego z prośbą o zmianę statusu.

Jak zmienić treść zapytania ofertowego?

Kliknij na zakładkę LISTA ZAPYTAŃ.
Wybierz zapytanie ofertowe klikając w jego nazwę, którego szczegóły chcesz zmienić.
Jeśli chcesz zmienić zapytanie wysłane do wszystkich Obiektów w menu bocznym po lewej stronie kliknij w przycisk
ZMIEŃ TREŚĆ ZAPYTANIA, system przeniesie Cię do edycji zapytania ofertowego, gdzie możesz edytować treść zapytania.
Po wprowadzeniu zmian kliknij w przycisk ZAPISZ w menu bocznym.
Aby zmienić treść zapytania tylko do konkretnego Obiektu, należy otworzyć jego ofertę klikając w nazwę Obiektu,
a następnie kliknąć w przycisk ZMIEŃ TREŚĆ ZAPYTANIA. Pozostałe kroki wykonujesz analogicznie.

Pamiętaj, ze ta modyfikacja spowoduje automatyczną zmianę statusów Obiektów, które odpowiedziały na to zapytanie.
Status zmieni się na ZAPYTANIE OFERTOWE. Korekta oferty nie powinna zająć przedstawicielowi Obiektu więcej niż kilka minut.

Czy można zaakceptować więcej niż jedną ofertę?

Możesz zaakceptować tylko jedną ofertę Obiektu w odpowiedzi na Twoje innej zapytanie ofertowe. Po zmianie statusu na AKCEPTACJA system blokuje zapytanie i uniemożliwia akceptację innej oferty. Teraz Obiekt musi zmienić status na DO REALIZACJI, jak tylko dokona tej zmiany system automatycznie zmieni statusy pozostałych Obiektów na „ANULOWANE” i wyśle do nich wiadomość, z informacją o wyborze oferty.

Czy można anulować wysłane zapytanie ofertowe?

Możesz anulować wysłane zapytanie ofertowe, służy do tego zmiana statusu zapytania. Możesz anulować zarówno całe zapytanie ofertowe jak również zapytanie wysłane do konkretnego Obiektu.

Aby anulować całe zapytanie ofertowe na stronie głównej kliknij w zakładkę LISTA ZAPYTAŃ.
Kliknij na nazwę zapytania, które chcesz anulować.
System przeniesie Cię do PANELU NEGOCJACYJNEGO ONLINE.
W prawym rogu, w module STATUS ZAPYTANIA kliknij w ZMIEŃ STATUS wybierz ANULOWANE
(w polu uwagi podaj powód anulacji).
Anulację zatwierdzisz klikając w przycisk ZAPISZ STATUS. Informacja dotycząca anulacji wraz z przyczyną z pola UWAGI trafi do wszystkich Obiektów, do których zapytanie zostało wysłane.

Aby anulować zapytanie ofertowe wysłane do konkretnego Obiektu, wybierz Obiekt klikając na jego nazwę w polu OFERTY, postępuj analogicznie zmieniając status.

Jak wyeksportować ofertę obiektu do pliku w formacie PDF/XLS?

W menu głównym wybierz zakładkę LISTA ZAPYTAŃ
Kliknij w nazwę zapytania, w ramach którego ofertę Obiektu chcesz wyeksportować.
Kliknij w nazwę Obiektu w module OFERTY, którego ofertę chcesz wyeksportować.
Następnie w menu bocznym po lewej stronie kliknij w przycisk oznaczony symbolem PDF lub XLS.
System automatycznie wygeneruje plik w formacie PDF lub XLS z ofertą przesłaną przez Obiekt.