Panel negocjacyjny – zapytanie ogólne

Na liście zapytań klikając w nazwę zapytania system przeniesie Cię do panelu negocjacyjnego, w którym pojawią się szczegółowe informacje dotyczące danego zapytania (wydarzenia).

Dane podzielone zostały na pięć bloków:

 • DANE PODSTAWOWE
 • STATUS ZAPYTANIA
 • OFERTY
 • ZAPYTANIE OFERTOWE
 • HISTORIA ZMIAN

DANE PODSTAWOWE

W tym bloku zawarte są informacje pochodzące z Twojego zapytania ofertowego oraz liczba wysłanych zapytań ofertowych i odpowiedzi Obiektów.

STATUS ZAPYTANIA

Szczegółowe opisy statusów dostępne są w rozdziale Statusy w zapytaniach.

OFERTY

W bloku OFERTY widoczna jest lista Obiektów, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe oraz pozostałe podstawowe dane jak STATUS OBIEKTU, STATUS ORGANIZATORA (szczegółowe opisy statusów dostępne są w rozdziale STATUSY W ZAPYTANIACH), OSTATNIA DATA ZMIANY STATUSU OBIEKTU, TERMIN WAŻNOŚCI oraz CENA (całkowita i wybranych grup kosztowych).

W bloku OFERTY dostępne są trzy guziki:

 • DODAJ NOWE OBIEKTY
  Klikając w ten przycisk system umożliwi Ci dodanie dodatkowych Obiektów do istniejącego zapytania ofertowego.
  Uwaga! Niemożliwa jest zmiana kryteriów zdefiniowanych na etapie tworzenia zapytania ofertowego w obszarach ZAKWATEROWANIE, SALE I TERENY. Możesz zmienić pozostałe kryteria wyszukiwania
 • ODRZUĆ ZAZNACZONE
  Zaznaczając wybrane pozycje, a następnie klikając przycisk ODRZUĆ ZAZNACZONE system automatycznie zmieni status Organizatora na ANULOWANE, a Obiekty otrzymają powiadomienie, że przesłane przez Ciebie zapytanie zostało anulowane. Po wykonaniu takiej akcji Obiekt nie będzie już mógł przygotować bądź poprawić swojej oferty.
 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAZNACZONYCH Zaznaczenie na liście wybranych pozycji (Obiektów),a następnie kliknięcie przycisku WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAZNACZONYCH wywoła dodatkowe okno, w którym możliwe będzie wpisanie, a następnie wysłanie wiadomości w formacie tekstowym do wszystkich osób kontaktowych przypisanych do wskazanych Obiektów. Ponadto wiadomości trafią na FORUM wybranej oferty Obiektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W tym bloku widoczne są szczegóły Twojego zapytania ofertowego.

HISTORIA ZMIAN

W tym bloku widoczna jest historia zmian treści zapytania ofertowego.