Wybór oferty Obiektu

Pamiętaj, że możesz zaakceptować tylko jedną ofertę.

Zmiana statusu na AKCEPTACJA oznacza Twoją świadomą decyzję i wolę zakupu usług oferowanych przez wybrany Obiekt na warunkach określonych w ofercie.

Po zmianie statusu na AKCEPTACJA system zostanie zablokowany na 3 dni w oczekiwaniu na potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez Obiekt (zmiana statusu Obiektu na DO REALIZACJI).

Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem, a Obiektem na warunkach zaakceptowanych przez Ciebie jest przyjęcie wydarzenia przez Obiekt DO REALIZACJI. Musi to nastąpić w terminie do trzech dni od momentu zaakceptowania przez Ciebie warunków oferty przedstawionej przez Obiekt.

UWAGA!

Jeżeli Obiekt nie zmieni statusu na DO REALIZACJI zgłoś ten fakt do naszego Działu Obsługi Klienta.

W takich okolicznościach będzie Ci przysługiwało prawo odstąpienia od umowy (zmiana statusu na ANULOWANE) oraz wyboru innej oferty.