Oferta wielowariantowa

Każdy Obiekt ma do dyspozycji funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie oferty wielowariantowej. Dotyczy to wyłącznie pozycji gastronomicznych.
Jeżeli Obiekt przedstawił PROPOZYCJE DODATKOWE (GASTRONOMIA – PROPOZYCJE DODATKOWE) w sekcji GASTRONOMIA w wartości domyślnej pojawią się propozycje podstawowe. Dostępna lista z wyboru umożliwi Ci weryfikację pozostałych propozycji. Wybierając jedną z nich system automatycznie przeliczy całą ofertę uwzględniając dokonaną zmianę.