Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla organizatorów wydarzeń

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i osób obsługujących wydarzenia, oraz ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części i kładą szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji wydarzenia poprzez: dostosowanie odpowiedniej liczby uczestników, zachowanie określonego dystansu pomiędzy uczestnikami, zapewnienie dozowników z płynem dezynfekującym, regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych oraz wietrzenie pomieszczeń, a także serwowanie posiłków bezpośrednio przez obsługę.

W odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz pracownikom konieczne jest wyznaczenie przez organizatora wydarzenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie procedur dotyczących COVID-19. Procedury te obejmują zapewnienie niezbędnych danych osobowych od wszystkich uczestników wydarzenia za ich zgodą, mierzenie temperatury uczestników za ich zgodą, obowiązkowe stosowanie przez uczestników środków ochrony osobistej, obowiązkową dezynfekcję rąk, oraz wprowadzenie różnych godzin przerw. Istotnym elementem jest również przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pozostałe dwie części zaleceń obejmują procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Szczegółowy opis wytycznych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy