08cze

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla organizatorów wydarzeń

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i osób obsługujących wydarzenia, oraz ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia. Wytyczne zostały podzielone na cztery części i kładą szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji wydarzenia poprzez:…

11:18