Witold Janczyński o innowacjach w przemyśle spotkań w najnowszej monografii WSP

Pod redakcją Adama Grzegorczyka, Janusza Majewskiego i Sławomira Wróblewskiego ukazała się monografia zatytułowana „Innowacje w przemyśle spotkań”. Praca opublikowana została przez Wyższą Szkołę Promocji przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Konferencje
i Kongresy w Polsce”.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów:
• Wiedza o przemyśle spotkań i pograniczach dyscypliny – „Meeting Industry and Beyond”,
• Mierzenie efektów spotkań i jego znaczenie dla Meeting Industry,
• Kierunki innowacji w przemyśle spotkań.

Autorami artykułów są zarówno naukowcy, jak i praktycy branży konferencyjno-kongresowej. W tym zacnym gronie obok Ellinga Hamso czy dr. Krzysztofa Cieślikowskiego znalazł się również CEO meeting.pl Witold Janczyński, prezentując tekst pt. „System meeting.pl jako innowacyjne narzędzie dla polskiego przemysłu spotkań”.

Opracowanie jest podsumowaniem dotychczasowej pracy nad platformą meeting.pl, analizą podjętych działań oraz skutków i korzyści, jakie płyną dla przedstawicieli organizatorów wydarzeń i obiektów branżowych z wprowadzenia tego narzędzia na polski rynek.

Autor udowadnia w tekście, że bez innowacyjnych rozwiązań nie możemy mówić o sprawnie działającej branży MICE. Utrzymywanie przemysłu spotkań w Polsce na światowym poziomie to główny cel, jaki przyświeca twórcom platformy meeting.pl, która buduje przyszłość branży.
Systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych organizatorów i obiektów w systemie meeting.pl to dowód na słuszność podejmowanych inicjatyw i zapotrzebowanie rynku na tego typu innowacyjne narzędzie, dedykowane dla przemysłu spotkań.

Pełna wersja monografii dostępna jest na stronie Wyższej Szkoły Promocji.