Vevendoo – nowa marka na rynkach eventowym i hotelarskim

Dwie przenikające się branże, które sukcesywnie umacniają polską gospodarkę, zdobywając coraz większy udział w PKB mają nowego sprzymierzeńca jakim jest innowacyjna na rynku polskim spółka, oferująca kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe, a także dedykowane narzędzia dla profesjonalnych organizatorów wydarzeń i obiektów eventowych.

Firmy, które wydają po kilka czy kilkanaście milionów złotych rocznie na organizację wydarzeń zasługują na fachowe wsparcie. Hotele również potrzebują ekspertów, którzy wskażą im właściwą drogę rozwoju. W odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby rynku powstała firma Vevendoo, która jest prekursorem w dostarczaniu usług na tak szeroką skalę w tak wąskiej dziedzinie gospodarki.

Vevendoo to marka parasolowa dla produktów i usług skierowanych do dwóch współistniejących ze sobą gałęzi rynku – branży eventowej i hotelarstwa.

Nowa marka, której powstanie poprzedzone zostało badaniami rynku, wielogodzinnymi rozmowami z klientami, konsultacjami
z przedstawicielami branży o międzynarodowym doświadczeniu, poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, oferuje profesjonalne wsparcie dla biznesu, opartego na współistnieniu.

Branża eventowa i hotelarstwo to dwie dziedziny, które koegzystują ze sobą – stosunkowo od niedawna. Fakt ten często bywa powodem dla którego jedna zarzuca drugiej niefachowość, brak wiedzy i zrozumienia, czy nawet ignorancję. Współpraca, która powinna doskonale się układać wielokrotnie zawodzi. Event managerowie obwiniają hotelarzy, że Ci nie rozumieją ich potrzeb, hotelarze obarczają winą organizatorów, że niejasno formułują swoje zapytania. Vevendoo ma pomóc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań, edukacji
i wzajemnym zrozumieniu.

Pod nazwą Vevendoo kryje się nie tylko znany już na polskim rynku system meeting.pl, ale również nowatorski raport benchamarkingowy – MICEBench®, Video Site Inspection, Floor Plan Pro, usługi doradcze oraz szkolenia prowadzone przez praktyków zarówno z Polski jak
i z zagranicy i wiele innych ciekawych propozycji.

Więcej: vevendoo.com