MPI Poland Club w trosce o bezpieczeństwo eventów

8 grudnia 2015 roku, w Hotelu Bristol odbędzie się spotkanie edukacyjne: „HSSE, czyli wszystko o bezpiecznym evencie”, organizowane przez MPI Poland Club.

Wiele osób nie wie, co kryje się pod skrótem HSSE. To akronim angielskiego terminu: „Health, Safety, Security, Environment”, czyli „Zdrowie, Bezpieczeństwo, Ochrona, Środowisko”. Te zagadnienia w eventach stają się coraz bardziej istotne zarówno dla zleceniodawców, jak i organizatorów. Co należy wiedzieć i na co zwrócić uwagę,
aby imprezy były w 100% bezpieczne?

Na te pytanie odpowiedzą zaproszeni goście, wśród których pojawi się Alan Law, międzynarodowy specjalista w tej dziedzinie, Magdalena Golonka, prawniczka, oraz Katarzyna Parysek-Kasprzyk i Sebastian Godula – praktycy,
którzy na co dzień zmagają się z zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa swoich wydarzeń.

Szczegółowy program spotkania:

9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:40 Praktyczny wymiar bezpieczeństwa imprez masowych, wydarzeń politycznych
i dyplomatycznych na wybranych przykładach Katarzyna Parysek-Kasprzyk

Zagadnienia:

• Przykłady spektakularnych realizacji, w których aspekt bezpieczeństwa odgrywał bardzo istotną rolę
• Przebieg współpracy z dużymi partnerami w organizacji eventów masowych (UEFA, ONZ, BOR, POLICJA)

10:45 – 11:30 Prawne aspekty organizacji imprez, Magdalena Golonka

Zagadnienia:

• Prawne wymagania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
• Własność intelektualna
• Aspekty świadczenia usług związanych z organizacją eventów przez internet (rejestracja na konferencje, dane osobowe i możliwości ich przetwarzania, wysyłanie
mailingów, informacji marketingowych, GIODO),
• Wykorzystywanie wizerunku uczestników,
• Zastrzeżenie znaków towarowych, m.in. logo, nazwy konferencji,

11:35 – 12:15 Różne aspekty bezpieczeństwa w eventach na przykładzie realizacji o charakterze
masowym m.in. projektu „Milka. Wybierzmy najmilsze miasto w Polsce”. Sebastian Godula

Zagadnienia:

• Praktyczne podejście do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
• Procedury, harmonogram, a oczekiwania klientów.
• Bezpieczeństwo uczestników, a konieczność uwzględnienia specyfiki miejsca,
• Bezpieczeństwo technologiczne i infrastrukturalne na przykładach
• Bezpieczeństwo realizacyjne = bezpieczeństwo organizatora.
• Czy eventy w PL mogą być pro eco?

12:20 – 13:20 Managing Event safety in the UK Alan Law*

Zagadnienia:

• The risk assessment process – a valuable tool in the reduction of risk – how we use it in the UK
• The Event Safety Plan – what should it contain?

13:20 – 14:20 Lunch

14:30 – 16:00 MPI Campfire Sessions z prelegentami. Każda sesja będzie trwała 20 minut, a uczestnicy konferencji będą mieli okazję uczestniczyć w każdej z nich.

Katarzyna Parysek-Kasprzyk – Jakie kwestie związane z bezpieczeństwem trzeba uwzględnić w trakcie przygotowywania ofert na duże imprezy.

Magdalena Golonka – Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów z partnerami? Jak się zabezpieczyć?

Sebastian Godula – Modelowanie i wizualizacja planów organizacji wydarzeń masowych – jak bezpiecznie zarządzać przebiegiem wydarzenia?

Alan Law* – The perception of risk – is it subjective, does one person perceive the risk differently to another?
What can influence a person’s perception of risk on a live event?

*wystąpienie w języku angielskim – nie będzie tłumaczone.

Na zakończenie spotkania odbędzie się aukcja prac dzieci z domu dla dzieci z Przemyśla. Zebrane pieniądze przekazane zostaną Towarzystwu „Nasz Dom”.

Więcej: www.mpiweb.pl