meeting.pl Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”

System meeting.pl został Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. SKKP jest najstarszą organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Powstało w 1998 roku jako oddolna inicjatywa pionierów polskiej turystyki biznesowej, którzy postanowili współdziałać dla rozwijania zaniedbanych wówczas aspektów tej branży, w tym infrastruktury i produktów oraz stworzenia w kraju nowoczesnych podstaw Meeting Industry – Przemysłu Spotkań zgodnie ze standardami międzynarodowymi. SKKP skupia ok. 80 członków – firm z branży konferencyjnej, w tym hoteli biznesowych, centrów konferencyjnych, agencji organizujących konferencje i eventy oraz osób fizycznych – profesjonalnych organizatorów kongresów. Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” realizuje ważne projekty służące wypracowaniu systemu norm i gwarantowania jakości usług dla biznesu, certyfikacji usług organizatorów kongresów, ochrony zawodu profesjonalnego organizatora kongresów, tworzenia branżowego kodeksu etyki zawodowej.

SKKP współpracuje z: siecią Convention Bureaus w Polsce, Polską Organizacją Turystyczną, strukturami rządowymi i samorządowymi administracji turystycznej i gospodarczej, branżowymi mediami i organizacjami gospodarczymi.

Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP.

Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie: www.skkp.org.pl