Czego eventowcy nie wiedzą o ubezpieczeniach? – cz. I

Ubezpieczenia eventów to konieczność. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, niestety niewiele jest ogólnodostępnych wskazówek, które podpowiedziałyby jak o nie prawidłowo zadbać i jak ubezpieczyć event od A do Z. Postanowiliśmy porozmawiać ze specjalistą
i przybliżyć organizatorom eventów ten ważny, acz nieco zaniedbany temat. Na nasze pytania odpowiada Przemysław Konopka, Wiceprezes Zarządu Gras Savoye Polska Sp. z o.o.

1. Czym należy kierować się wybierając firmę ubezpieczeniową? Jak przygotować się do rozmowy
z ubezpieczycielem? Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać i jakie dane są wymagane do ubezpieczenia?

Polski system nadzoru finansowego dość rygorystycznie weryfikuje finanse towarzystw ubezpieczeniowych, co zapewnia bezpieczeństwo ubezpieczonych. Podejmując decyzję w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej klient może kierować się zakresem oferowanego ubezpieczenia, czy relacją ceny do oferowanej ochrony. Nie bez znaczenia dla klienta pozostaje także wysokość proponowanej składki,
w korelacji z oferowanym przez ubezpieczyciela zakresem ochrony. Po ofertę można zwrócić się bezpośrednio do Ubezpieczyciela, jednak ułatwieniem dla klienta jest skorzystanie z usług brokera, który po zapoznaniu się z charakterem i programem imprezy zaproponuje klientowi optymalny zakres ochrony oraz najkorzystniejsze propozycje dostępne na rynku. Dodatkowo poprowadzi klienta przez cały proces zawierania polisy.
Podczas rozmowy z ubezpieczycielem/brokerem będą potrzebne podstawowe informacje dotyczące planowanej imprezy takie jak: liczba uczestników, termin i miejsce imprezy oraz informacja czy będzie to impreza o podwyższonym ryzyku w rozumieniu ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Jakiego rodzaju eventy powinno się ubezpieczyć? Czy istnieje granica od ilu osób należy ubezpieczyć wydarzenie? Jak wygląda kwestia ubezpieczenia imprezy masowej?

Ubezpieczyć można każdy event, choć część imprez podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu imprezy masowej. Rozporządzenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych wskazuje kryteria określające warunki obowiązkowej polisy OC organizatora imprezy masowej. Obowiązek ubezpieczenia jak i wysokość sumy gwarancyjnej jest zależny od trzech aspektów: miejsca imprezy, liczby uczestników oraz charakteru imprezy.
Warto w tym momencie zaznaczyć, że limity w nim określone często nie są wystarczające do pokrycia możliwych roszczeń. Dlatego, przy braku odpowiedniego zabezpieczenia, wystąpienie szkody może być bolesne w skutkach dla organizatora. Stąd dla organizatorów imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia OC proponujemy również zawarcie polisy dobrowolnej, w celu zwiększenia sumy gwarancyjnej oraz uzupełnienia zakresu ochrony wynikającego z polisy obowiązkowej.

 3.  Jakiego rodzaju ubezpieczenie jest konieczne? OC organizatora? OC najemcy? NNW?

Nie da się jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ każda impreza jest inna. Chcąc ocenić ryzyko wynikające z organizacji imprezy należy poddać analizie jej rodzaj oraz program. W takich sytuacjach warto jest skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego, który podpowie jaki powinien być optymalny zakres ubezpieczenia dla polisy OC.
Jakkolwiek pozostałe ubezpieczenia takie jak OC najemcy, czy NNW nie są obowiązkowe, to proponujemy by takie dodatkowe ubezpieczenie zawrzeć. Warto posiadać polisę dobrowolną, ponieważ dzięki szerszemu zakresowi ochrony zyskamy bezpieczeństwo
i gwarancję, że w przypadku szkody ubezpieczyciel zrekompensuje faktycznie poniesione straty, które często przekraczają majątek firm eventowych.

4. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę ubezpieczając dany event?

W przypadku imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu należy zwrócić uwagę na wymagany limit odpowiedzialności, który jest określony w rozporządzeniu oraz ocenić czy będzie on odpowiedni dla danej imprezy. Należy też sprawdzić czy inne ryzyka, które mogą wystąpić w związku z daną imprezą będą pokryte daną polisą. Należy też pamiętać, że obowiązek zawarcia polisy powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, a składka powinna być opłacona przed rozpoczęciem imprezy.
Warto też zwrócić uwagę na okres ubezpieczenia, który powinien obejmować nie tylko czas trwania imprezy ale również czas poprzedzający i kończący imprezę potrzebny na montaż i demontaż sceny, urządzeń itp.

Wkrótce zaprezentujemy Państwu drugą część rozmowy. Serdecznie zachęcamy do śledzenia aktualności na blogu meeting.pl!