Co organizatorzy wydarzeń sądzą o obiektach? – podsumowanie ankiety

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety* zatytułowanej „Badanie rynku eventowego”, której celem było poznanie opinii organizatorów wydarzeń, zleceniodawców, podwykonawców na temat funkcjonowania rynku eventowego w Polsce.

Skupiliśmy się przede wszystkim na rozpoznaniu preferencji organizatorów, ocenie konkurencyjności rynku, trendach, a także dobrych i złych praktykach i, co się z tym  wiąże – jakości współpracy pomiędzy organizatorami i obiektami.

 

Ankieta_FINAL

 

W ankiecie udział wzięło ponad 250 respondentów. Wśród uczestników badania przeważali właściciele i managerowie agencji eventowych z dużych miast. Drugie miejsce pod względem frekwencji zajęli pracownicy korporacji. Dalej uplasowali się podwykonawcy. Ankietowani to w dużej części osoby, które w branży pracują ponad 10 lat. Ich doświadczenie daje więc solidną podstawę, aby zaobserwować tendencje. Na podstawie ich opinii stworzone zostało poniższe podsumowanie.

Podczas organizacji jakiegokolwiek wydarzenia bardzo ważną kwestią, a w przypadku niektórych eventów – najważniejszą, jest wybór odpowiedniego obiektu, który spełnia wszystkie wymagania klienta. Jednakże o infrastrukturze konferencyjnej w naszym kraju pozytywnie wypowiada się jedynie co trzeci ankietowany, natomiast połowa uważa, że mogłoby być lepiej. Kwestia poziomu zadowolenia ze współpracy z obiektami również nie wygląda najlepiej. W pełni zadowolonych jest jedynie 8%. Z kolei 67% rozmówców deklaruje doświadczenia zarówno pozytywne jak i negatywne. W pełni zadowolonych jest jedynie 8%. Za najbardziej problematyczne przy wyborze lokalizacji na wydarzenie event managerowie uznali wyszukanie obiektów spełniających kryteria. Kolejny problem to brak możliwości automatycznego zestawienia ze sobą wszystkich obiektów w jeden raport porównawczy – tak uważa 1/4 pytanych. 20% zwróciło uwagę na to, że oferty, jakie otrzymuje od obiektu, są zbyt ogólne. Jedynie 7% ankietowanych dostaje to, o co prosi.

Na pytanie „czy zdarzyło Ci się mieć przykre doświadczenia we współpracy z obiektem, które miały wpływ na jakość wydarzenia”, aż 64% odpowiedziało twierdząco. Gdzie więc leży problem? Połowa ankietowanych stwierdziła małą elastyczność ze strony obiektu i była zdania, że problemem jest przekonanie obiektu o własnych racjach. 43% uważa, że personel nie posiada wystarczającej wiedzy w temacie organizacji wydarzeń.  40% zarzuca obiektom brak indywidualnego podejścia. Procedury i ograniczenia stanowią przeszkodę dla 32% ankietowanych, natomiast 23% wskazuje na słaby poziom serwisu. Z pewnością należy się zastanowić co zrobić, aby poprawić zarówno komunikację jak i współpracę obiektów z organizatorami.

Wśród barier, które najczęściej występują w obiektach konferencyjno-eventowych na pierwszym miejscu znalazły się ograniczenia czasowe przy montażach i demontażach – tak odpowiedziało 45% ankietowanych. 38% wskazało brak pomieszczeń technicznych dla organizatora. Problematyczne okazały się również: brak możliwości podwieszenia elementów pod sufitem, brak miejsc parkingowych, zbyt mała liczba toalet czy fatalny stan podłogi.

Wiemy natomiast, że Klienci są skłonni do eksperymentowania przy wyborze obiektu. Połowa ankietowanych twierdzi, że zdarza się, że poszukują czegoś oryginalnego, natomiast 35% odpowiedziało, że zdecydowanie nowości są pożądane.

Ciekawie również rozłożyły się głosy przy wyborze miejsca na poszczególne rodzaje wydarzeń. W przypadku konferencji prasowej ankietowani w większości wybierają centra konferencyjne – 37% głosów. Za hotelami opowiedziało się 35% ankietowanych. Popularnością cieszą się również obiekty industrialne – 27%.  Premiery produktowe najczęściej odbywają się w obiektach industrialnych. Taką odpowiedź zaznaczyło 48% ankietowanych. Na drugim miejscu są centra konferencyjne – 32%, następnie hotele – 18% i studia fotograficzne – 10%.  Zgodnie ankietowani wybrali przestrzeń na konferencje. Dla 83% jest to hotel. Nieco mniej, bo 61% wybrało centra konferencyjne.

Na pytanie z jakimi obiektami najlepiej Ci się współpracowało respondenci prawie jednogłośnie wybrali hotel – 70%. Na drugim miejscu znalazło się centrum konferencyjne – 42%. Z kolei obiekty industrialne pojawiły się na pierwszym miejscu z wynikiem 65% w odpowiedzi na pytanie „w jakich przestrzeniach chciałbyś robić eventy”. Plenery zajęły miejsce drugie z wynikiem 47%.

Ankietowani poproszeni zostali również o wpisanie lokalizacji, jakie w ostatnim czasie zrobiły na nich największe wrażenie. Oto niektóre
z nich: Biurowiec Senator w Warszawie, Hotel Andels w Łodzi, Hotel Aries w Zakopanem, ICE Kraków, EXPO Arena w Ostródzie, Młyn Klekotki, Szyb Maciej w Zabrzu, Concordia Design, czy np. Hotel Odyssey Kielce.

Ankieta pokazuje, że nie wszystko układa się idealnie na linii organizator-obiekt, wiele aspektów w tej relacji wymaga dopracowania, wiele rzeczy trzeba usprawnić, wypracować najlepsze rozwiązania dla obu stron. Widać jednak, że mimo wszystko nastroje
są pozytywne i  wszyscy optymistycznie patrzą w przyszłość.

* Większość pytań zawartych w ankiecie to pytania wielokrotnego wyboru.