Statusy zapytań

Czy wiesz, że . . . Statusy zapytań w meeting.pl to język komunikacji pomiędzy Organizatorami a Obiektami. Statusy informują o aktualnym etapie negocjacji i ustaleń pomiędzy stronami...

W systemie dostępne są trzy typy statusów:

 • STATUS ZAPYTANIA (OGÓLNY) – informacja o ogólnym stanie danego zapytania ofertowego.
 • STATUS ORGANIZATORA – informacja o decyzji Organizatora.
 • STATUS OBIEKTU – informacja o decyzji Obiektu.

STATUSY ZAPYTANIA:

 • NIEKOMPLETNE – Organizator nie wysłał jeszcze zapytania ofertowego bądź nie uzupełnił wszystkich pól w kreatorze zapytania.
 • WYSŁANE – Organizator wysłał zapytanie ofertowe do wybranych Obiektów ale nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi.
 • W TOKU – Organizator wysłał zapytanie ofertowe do wybranych Obiektów i przynajmniej jeden Obiekt odpowiedział na to zapytanie.
 • OCZEKIWANIE – Organizator zaakceptował ofertę wybranego Obiektu i oczekuje na potwierdzenie przyjęcia do realizacji zlecenia.
 • ZAMKNIĘTE – Wybrany Obiekt potwierdził przyjęcie do realizacji zlecenia.
 • ANULOWANE – Organizator anulował zapytanie ofertowe.

STATUSY ORGANIZATORA:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Organizator wysłał zapytanie ofertowe do wybranych Obiektów ale nie podjął jeszcze decyzji o wyborze oferty.
 • AKCEPTACJA – Organizator zaakceptował ofertę (warunki) przedstawioną przez wybrany Obiekt.
 • ANULOWANE – Organizator anulował zapytanie ofertowe.

Po wysłaniu zapytań ofertowych na liście ofert w kolumnie STATUS ORGANIZATORA pojawia się informacja ZAPYTANIE OFERTOWE. W każdej chwili po wejściu w szczegóły oferty (PANEL NEGOCJACYJNY) możesz zmienić status na ANULOWANE lub zaakceptować jedną z przesłanych propozycji.

STATUSY OBIEKTU:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Obiekt otrzymał zapytanie ofertowe od Organizatora ale nie udzielił jeszcze odpowiedzi.
 • W PRZYGOTOWANIU – Obiekt jest w trakcie przygotowywania oferty w odpowiedzi na zapytanie Organizatora.
 • REZYGNACJA – Obiekt nie ma możliwości realizacji zlecenia bądź nie posiada wolnych miejsc.
 • OFERTA – WSTĘPNA REZERWACJA – Obiekt przygotował ofertę, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i dokonał wstępnej rezerwacji.
 • LISTA OCZEKUJĄCYCH – OFERTA WSTĘPNA – Obiekt przygotował ofertę wstępną i wpisał Organizatora na listę oczekujących.
 • DO REALIZACJI – Obiekt potwierdza przyjęcie do realizacji zlecenia, które wcześniej zostało zaakceptowane przez Organizatora.

UWAGA!

Warunkiem rozpoczęcia pracy nad przygotowaniem oferty przez Obiekt jest zmiana statusu z  ZAPYTANIE OFERTOWE na W PRZYGOTOWANIU.  Zmiany dokonuje przedstawiciel Obiektu będący jednocześnie osobą kontaktową odpowiedzialną za jej przygotowanie. System wyśle do Ciebie informację o zmianie statusu na W PRZYGOTOWANIU co będzie oznaczało, że Obiekt rozpoczął pracę nad przygotowaniem oferty. Ponadto automatycznie zmieni się symbol statusu Obiektu z ZAPYTANIE OFERTOWE na W PRZYGOTOWANIU.