Były agent FBI szkoli z negocjacji

Już jutro 22 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejne edukacyjne spotkanie MPI Poland Club poświęcone w całości tematowi komunikacji w negocjacjach handlowych. Do udziału w konferencji zaproszonych zostało dwoje znamienitych mówców, którzy są ekspertami w tej dziedzinie i podzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą.

Mike Liwicki czerpie ze swojego 30-letniego doświadczenia w zakresie szpiegostwa i oceny zachowań w pracy na stanowisku Agenta Specjalnego w Federalnym Biurze Śledczym. Podczas zawodowej kariery zakres jego działań obejmował głównie bezpieczeństwo narodowe w tym krajowy i międzynarodowy terroryzm oraz kontrwywiad zagraniczny. Jako członek Grupy Operacji Specjalnych FBI, Mike koordynował zarówno pozyskiwanie dowodów, jak również działania prowadzone przez wydział Biura w Nowym Jorku, które dotyczyły zamachu bombowego na World Trade Center w 1993. Dodatkowo w wydziale w Buffalo pracował jako agent
w sprawie zamachu w 1994 roku na Murrah Federal Building w Oklahoma City i zajmował się sprawą zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku z dnia 11 września 2001 roku. Mike służył jako starszy konsultant Programu Analizy Behawioralnej FBI
w Waszyngtonie. Doradzał zagranicznym i krajowym jednostkom kontrwywiadu jako koordynator szkolenia, był także odpowiedzialny za szkolenie wybranych kanadyjskich i międzynarodowych liderów organów ścigania. Ponadto był członkiem Zespołu Negocjacji Kryzysowych i certyfikowanym egzaminatorem programu FBI Polygraph.
Obecnie, Mike jest również adiunktem prawa karnego na Hilbert College w Hamburgu, NY. Nadal jest aktywny zawodowo
w organizacjach charytatywnych i stowarzyszeniach, takich jak Family Justice Center i Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego,
obu zlokalizowanych w Nowym Jorku.

Podczas spotkania głos zabierze również dr Małgorzata Majewska – specjalistka od komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Dr Majewska prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Szkoli także lekarzy, dziennikarzy, osoby, których praca wiąże się z wystąpieniami publicznymi. Prywatnie amatorka biegania i gotowania.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:30 w Centrum Konferencyjnym Kopernik, które zajmuje część budynku Centrum Nauki Kopernik.

Więcej: www.mpiweb.pl/list3/skuteczna-komunikacja.html