Wszystko o bezpiecznym evencie – podsumowanie spotkania MPI Poland Club

8 września w Warszawie, w przepięknym Hotelu Bristol, na Krakowskim Przedmieściu skąpanym w gęstej mgle, odbyło się spotkanie zatytułowane „HSSE, czyli wszystko o bezpiecznym evencie”, organizowane przez MPI Poland Club.

Frekwencja dopisała. Do Warszawy zjechało około 70 przedstawicieli branży eventowej z całej Polski, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w tak ważnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo eventów.

Spotkanie podzielone zostało na trzy części. Podczas pierwszej prowadzący w swoich prezentacjach dzielili się wiedzą i doświadczeniem.
Katarzyna Parysek, Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Poznania, omówiła „złote zasady dotyczące bezpieczeństwa” w oparciu o wybrane case’y: COP 14 Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008; Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011; Strefa Kibica w Poznaniu podczas Euro 2012 oraz wizyta Pary Królewskiej Królestwa Niderlandów.

Parysek zwróciła uwagę na takie elementy jak bezpieczeństwo osób, zabezpieczenie obiektów, bezpieczeństwo transportu, zabezbieczenie medyczne, opracowanie procedur postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych,
a także wskazanie organizatorów wydarzenia. Przedstawicielka Biura Prezydenta mówiła również jak ważna jest współpraca z innymi podmiotami zaangażowanymi w dany event.

Prawne aspekty organizacji imprez objaśniła przybyłym Magdalena Golonka, Radca prawny w Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Pani Golonka poruszyła wiele ciekawych zagadnień. Zwróciła uwagę m.in.
na fakt, że wniosek o uzyskanie zezwolenia na organizację imprez masowych składać należy nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. Spóżniony wniosek nie zostanie rozpatrzony. Dużą część swojego wystąpienia radczyni poświęciła również rejestracji na imprezy i ochronie danych osobowych, podkreślając jak ważne jest
aby zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. W przeciwnym razie firma za nieprzestrzeganie przepisów może narazić się na kary i sankcje – nie tylko wysoką grzywnę, ale także ograniczenie wolności osoby odpowiedzialnej. Magdalena Golonka nie pominęła również tak istotnych dla branży eventowej aspektów jak ochrona wizerunku, czy kwestia znaków towarowych.

Sebastian Godula z event-factory przybliżył case Milki „Moje miasto się przytula”, na przykładzie którego pokazał m.in. jak rozmawiać ze służbami, żeby zostać odebranym jako profesjonalista, a także jak ważna jest specyfika miejsca podczas organizacji wydarzenia. Godula omówił również bezpieczeństwo technologiczne i infrastrukturalne.

Jako ostani wystąpił Alan Law, AFL Associates, Event Safety Management & Training UK, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w eventach. Alan wielokrotnie podkreślał, jak ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo. To nie tylko ustawa (w przypadku Wielkiej Brytanii Health and Safety Legislation z 1974 roku),
ale także obowiązek moralny i kwestia reputacji firmy. Brytyjski specjalista zwrócił też uwagę na czas pracy i wskazał jak zwiększa się prawdopodobieństwo wypadków podczas nadgodzin:  powyżej 12 godzin zagrożenie wypadkiem wzrasta o dwa razy, a już po 16 godzinach ciągłej pracy – trzy razy łatwiej o tragedię.

W przerwie odbyło się zwiedzanie hotelu. Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zobaczyć odrestaurowane salony konferencyjne, ale także poznać bliżej niezwykle ciekawą historię Hotelu Bristol.

Druga część spotkania odbyła się w grupach, kiedy to uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i odbycia rozmowy z prowadzącym w mniejszym gronie.

Spotkanie zakończyła aukcja charytatywna, podczas której zlicytowane zostały prace dzieci z Domu Dziecka
w Przemyślu. Organizatorem aukcji było Towarzystwo Nasz Dom, które wspiera dzieci i ich rodziny.

Zdjęcia:
Hotel Bristol
MPI Poland Club