Spotkanie z cyklu Poland Meetings Destination

Byliśmy obecni na trzeciej już edycji spotkań z cyklu Poland Meetings Destination. 6 października, w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyło się pół-dniowe seminarium poświęcone tematyce polskiego rynku spotkań i turystyce przyjazdowej.

Najważniejszymi tematami dyskusji były: „Perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej i przemysłu spotkań w kontekście zmian w sytuacji międzynarodowej” oraz „Sztuka pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń”.

Szczegółowy program spotkań dostępny jest na stronie www.polandmeetingsdestination.com

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Poland Meetings Destination jest The Warsaw Voice Conferences: Członek grupy The Warsaw Voice Multimedia Platform, między innymi organizator dorocznej międzynarodowej konferencji Warsaw – Economic Hub, prezentującej międzynarodowy potencjał polskiej gospodarki oraz Warszawę jako jedno z jej najdynamiczniej rozwijających się centrów.